Klub Rotary Kielce

Grand Hotel

COTYGODNIOWE SPOTKANIA
Miejsce spotkań:
GRAND HOTEL Kielce
Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
Każdy poniedziałek godz.: 19:00


ROTARY KLUB KIELCE – POCZĄTKI

W 1994 roku zawiązała się grupa inicjatywna ,w skład której weszły wiodące osobowości różnych profesji. Między innymi: przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, naukowcy… W męskim gronie (kluby zrzeszał wówczas samych mężczyzn) zapadły decyzje o stworzeniu w Kielcach klubu Rotary.
Od początku spotkania odbywały się w budynku kieleckiego Exbudu .
29 maja 1995 roku doszło do charteru klubu.
W skład klubu weszli panowie:

Stanisław Adamczak, Wojciech Adamski, Wojciech Arczyński
Michał Chałoński ,Marek Eberchardt, Stanisław Góźdź
Bohdan Gumowski, Marek Jędrzejczak,Czesław Kisza,
Jarosław Kossowski, Adam Massalski, Mirosław Łakomiec
Alojzy Oborny, Józef Płoskonka, Andrzej Piasecki
Henryk Rzepa, Grzegorz Sosnowski, Tomasz Szreder
Andrzej Tekiel, Adam Zyguła

Prezydentem charterowym był Józef Płoskonka.

Wybitni Rotarianie na świecie

 

ROTARY KLUB KIELCE -DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Od początku istnienia Rotary Klub Kielce aktywnie włączył się w działania, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym. Realizuje projekty lokalne, krajowe ale także przekraczające granice Polski. Formy pomocy i jej adresaci zmieniają się w zależności od aktualnych potrzeb oraz możliwości.
Już 20 lat temu członkowie kieleckiego klubu dostrzegli w regionie potrzebę wspierania uzdolnionej młodzieży, która ze względów materialnych nie może rozwijać swoich talentów. Stypendia fundowane przez rotarian z Kielc wspomogły nie jeden talent. Były też między innymi: komputery dla uczniów ze Staszowa, pomoc dla powodzian , kabina przystosowująca do normalnego życia osoby niewidzące i niedowidzące, wyposażenie kuchni dla podopiecznych KTA czy dofinansowanie pobytu wakacyjnego dzieci ze wschodu.
Wspieranie likwidacji Polio na świecie, to jeden z najważniejszych światowych projektów, w których kielecki klub bierze aktywny udział.
Istotne miejsce w działalności klubu zajmuje również międzynarodowa wymiana młodzieżowa.