O Rotary

paulharrisRotary jest organizacją zrzeszającą ludzi ze świata biznesu i profesjonalistów przeróżnych zawodów zjednoczonych na całym świecie w celu realizowania celów humanitarnych, promowania wysokich standardów etycznych i propagowania pokoju na Świecie. Obecnie w 160 krajach jest już 1,2 mil. Rotarian zrzeszonych w ponad 30 tys. Klubów.Kluby Rotary spotykają się raz w tygodniu i nie zajmują się polityką, religią, są otwarte na wszystkie rasy, przekonania i kultury. Celem Działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie:

  • Rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako niesienia pomocy;
  • Wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów; uznania wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego
  • Stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym;
  • Propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Czteropunktowy test stanowi użyteczny sprawdzian w stosunku do wszelkich stosunków międzyludzkich i jest szczególnie przydatny w codziennej praktyce sprawowania przez Rotarianina swojego zawodu. Zawiera on cztery pytania:

  1. Czy jest to prawdą ?
  2. Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych ?
  3. Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń ?
  4. Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych ?

 
Wybitni Rotarianie na świecie

Aktualnie Rotary International Prezydent  jest  Barry Rassin- President 2018-19

z Rotary Club of East Nassau, New Providence, Bahamas

rassin barry new director 2

President 2018-19
Rotary Club of East Nassau,New Providence, Bahamas Barry Rassin