Dystrykt 2231

 


Dystrykt 2231

Od 1.07.2016 Polska tworzy Dystrykt 2231. Dystrykt obejmuje 80 klubów Rotary, w których jest zrzeszonych 1800 rotarian (stan na dzień 01.07.2016).
Historia powstania Dystryktu 2231


Dystrykt 2230

Inauguracja Dystryktu 2230 odbyła się w Warszawie w roku 1997 z udziałem Prezydenta Elekta Rotary International Jamesa Lacy’ego. Był to pierwszy po drugiej wojnie światowej rotariański dystrykt w krajach Europy Wschodniej. Obejmował 47 polskich klubów, a jego pierwszym gubernatorem został Bohdan Kurowski z RC Olsztyn. Wcześniej polskie kluby Rotary należały do dystryktu szwedzkiego o numerze 2390 i nadzorowane były przez Gunnara Fjellandera – specjalnego przedstawiciela prezydenta RI.

W 1999 r., podczas uroczystości 10-rocznicy powrotu Rotary na Węgry z udziałem Prezydenta RI Carlo Ravizzy, została podjęta decyzja o przyłączeniu klubów Ukrainy i Białorusi do Dystryktu 2230. Porozumienie w tej sprawie podpisali Bohdan Kurowski oraz Miroslav Gavryliv.

Pierwszym gubernatorem powiększonego dystryktu został Ryszard Kaszuba-Krzepicki z RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, a pierwszym gubernatorem ze strony ukraińskiej – Pavlo Kashkadamov.

W miarę upływu lat rosła liczba klubów oraz rotarian i dystrykt stawał się zbyt duży, w szczególności dla gubernatorów, którzy zgodnie z przepisami Rotary powinni odwiedzić każdy klub, przynajmniej raz w roku. Wielki Dystrykt 2230 obejmował terytorium ponad 1,1 mln km2, a odległości pomiędzy najdalej położonymi klubami przekraczały 2 tys. kilometrów. Stąd próby podziału dystryktu, podjęte jeszcze w 2008 r., zakończyły się pomyślnie dopiero w 2013 roku decyzją Rady Dyrektorów Rotary International.

Ostatnim Gubernatorem Dystryktu, a jednocześnie pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję, była Barbara Pawlisz z RC Sopot International, która zamknęła jego działalność w czerwcu 2016 r. W momencie podziału Dystrykt liczył już 130 klubów, z czego 80 w Polsce.

Zgodnie z przepisami Rotary International, w wyniku podziału nowe dystrykty otrzymały numery: 2231 – Polska oraz 2232 – Białoruś wraz z Ukrainą.

Pierwszym gubernatorem polskiego Dystryktu 2231 został wybrany Krzysztof Kopyciński z RC Bydgoszcz, a Dystryktu 2232 – Gienadij Kroichyk z RC Lviv.

Na kadencję 2017/2018 został wybrany   Marian Jerzy Korczyński z  RC Łódź

Na kadencję 2018/2019 został wybrany Łukasz Grochowski z RC Warszawa Żoliborz

Gubernator Dystryktu 2231 Rotary International w kadencji 2018-2019

grochowski_lukasz-450x600
 

 

Łukasz Grochowski

RC Warszawa Żoliborz